CIOP

Một hội nghị thường niên với các chủ đề toàn diện về quang học và quang tử, được khởi xướng vào năm 2008 bởi Nhà xuất bản Laser Trung Quốc, Viện Quang học và Cơ học Thượng Hải, Học viện Khoa học Trung Quốc.

2021

Hội nghị quốc tế lần thứ 12 về Quang học thông tin và Quang tử (CIOP2021) sẽ được tổ chức vào 23-26 tháng 7 năm 2021 tại Tây An, Trung Quốc. Chúng tôi sẽ tham dự hội nghị này và hy vọng sẽ gặp bạn ở đó!

Thời gian đăng: Jun-22-2021